Стефан Спасовски

Lokacioni: Shkup - Karposhi

Mbaj orë: Offline - Nga shtëpia ose tek nxënësi

  • Orë të mbajtura private: 10
  • Probleme të zgjidhura: 0
  • Probleme të dështuara: 0
HMMEHMD
në qasje për orë

Стефан Спасовски

Çmimi: 500 denarë/ ora

Приватни часови по Пијано, Музичка теорија, Хармонија, Солфеж

Kategoritë: Art muzikor, Solfexho
Gjuha e realizimit: Maqedonase, Angleze