Стефан Спасовски

Mbaj orë: Online

  • Orë të mbajtura private: 10
  • Probleme të zgjidhura: 0
  • Probleme të dështuara: 0
HMMEHMD
në qasje për orë

Стефан Спасовски

Çmimi: 500 denarë/ ora

Приватни часови по Пијано, Музичка теорија и историја, Хармонија, Солфеж, Ритам, Импровизација, Аранжирање и Композиција. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Научете ја основата или надополнете го вашето претходно знаење. Подготовете се за приемен испит. Менторски пристап и изработка на долгорочен едукативен план по најновите методи за музичка едукација. Отворен сум и за соработка со млади музичари и бендови на кои им е потребна било каква музичка помош. Можност за компјутерска нотација на вашите дела и софтверска продукција на демо снимки. -------------------------------------------------------------------------------------------Моментално сум студент на универзитетот "Гоце Делчев" на катедрата Џез Пијано кај професорот Васил Хаџиманов. Се очекува да ги завршам студиите до крајот на септември. Свирам веќе 15 години и во ова време земав приватни часови кај неколку македонски пијанисти.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Мојот распоред е флексибилен, контактирајте ме за термини надвор од обележаното, а ако имате дополнителни прашања можете да ми пишете во било кое време. Достапен сум и на телефон за помош при самостојно вежбање.

Kategoritë: Art muzikor, Solfexho
Gjuha e realizimit: Maqedonase, Angleze