Si punon TeachHoot?!

JU DUHET NDIHMË PËR DETYRËN E SHTËPISË?

Nëse doni zgjidhje një herë për detyrat nga matematika, probleme në kodimin e gjuhës së veçantë programore. ose ndihmë në përpunimin e punimit seminarik nga kimia, thjeshtë plotësoni formularin tonë elektronik ku do ti cekni: titullin, përshkrim detal të tekstit, kategoria ku bën pjesë problemi koha për të cilën doni të jetë publikuar si dhe gjuha në të cilën doni ta merrni përgjigjen.

Pasi që ta publikoni formularin, sistemi jonë do të filloje me kërkime automatike të tutorëve të cilët më tepër iu përgjigjen parametrave të parashtruara individuale. Nëse sistemi gjen tutorë që i përgjigjen kërkesës së dhënë, atyre do të u jepet ofertë për punë.

Tutorët të cilët e dinë përgjigjen e kërkesës tuaj dërgojnë ofertë për çmimin dhe kohën për të cilën mund ta zgjidhin problemin tuaj. Ju pastaj keni të drejtën të përzgjidhni tutorin me ofertë më të mirë për ju.

Pasi të zgjidhni tutorin ai ju jep kohën që është e duhur për të zgjidhur detyrën e dhënë.

Nëse është arritur marrëveshje mes nxënësit dhe ligjeruesit ju paguani përmes qendrës tonë të sigurtë për pagesë elektronike gjatë së cilës rezervohen mjete.

Pas një kohe të caktuar do të merrni përgjigje në formë dokumenti ose teksti, dhe njëkohësisht keni mundësi të vlerësoni tutorin varësisht kvaliteti i përgjigjes që keni marrë. Tutori nuk i merr paratë tuaja deri sa të dërgojë me sukses përgjigjen.

KONEKTOHU ME TUTORIN

Nëse zgjidhja e njëkohëshme nuk është ajo që kërkoni she doni që të hyni më detajisht në problematikë dhe në bazën e një lënde të caktuar, atëherë mundeni të shfrytëzoni shërbimin tonë të dytë gjegjësisht të caktoni orë personalenë klasën tonë virtuale. Platforma jonë ka një përzgjedhje të gjerë të profesorëve me përvojë në matematikë, lëndët maqinerike, fizik, kimi, gjuhët programore, anglisht, spanjoëosht, dhe shumë të tjera fusha arsimore për studentë, nxënës të shkollës ës mesme dhe fillore. Thjeshtë shfrytëzoni shfletuesin tonë të avancuar të tutorëve ku ju vetë i përcaktoni parametrat për tutorin që kërkoni edhe atë sipas çmimit, rejtingut (vlerësimit), kategorisë, online statusit dhe gjuhës në të cilën do të mbahet ligjerata.

Pasi që të parashtroni parametrat sistemi jonë në të njejtin moment do të ju përgjigjet me listë të tutorëve që më së tepërmi ju përgjugjen të njejtave. Ju e keni lirinë që nga lista të përzgjidhni tutorin që më tepër ju përgjigjet nevijave tuaja.

Lirshëm mund ta shikoni profilin publik të tij dhe më detajisht të njoftoheni me kvalifikimet si dhe orarin për qasshmërinë e tij. Hapi i radhës është të vëni kontakt me tutorin e zgjedhur me atë që do ti dërgoni mesazh personal nëpërmjet platformës tonë për ti caktuar detajet rreth orës private.

FILLONI ME ORËN PRIVATE NË KLASËN TONË VIRTUALE

Pasi që të merreni vesh me tutorin rreth detajeve të orës bëhet pagesë elektronike në platformën tonë në mjedis të sigurtë Pas pagesës pritni tutori të ju dëgojë ftesë për orë në njoftime. Pas pranimit të ftesës nga ana juaj fillon sesioni në klasën tonë virtuale ku me ndihmën e whiteboard dhe screen sharing teknologjinë mbahet ora private live.

Onlajn ora private zgjatë varësisht nga koha që keni zgjedhur edhe atë 30, 45 и 60 minuta.

Pas mbarimit të sesionit keni mundësinë për fillim të sesionit plotësues me marrëveshje paraprake mes juve dhe ligjeruesit. Nëse sesioni plotësisht ka mbaruar jepen të dhëna për rrjedhën kohore të orës private.

Gjithashtu keni mundësi të vlerësoni tutorin me atë që do të jepni notë prej një deri në pesë dhe të leni koment në profilin e tij.

Ju lutemi të shfrytëzoni të drejtën tuaj për vlerësim me qëllim që të kihet fotografi reale për kvalitetin e orës së mbajtur si dhe për kvalitetin e vetë tutorit.

Në këtë mënyrë do të ndihmoni në rangimin më të mirë të tutorëve të mirë si dhe derangimin e tutorëve jo të mirë me çka do të përmirësohet përvija juaj si dhe e të gjithë nxënësve në platformën tonë.