Pyetje të bëra shpesh

 • Publikimi i problemeve arsimore - Publikoni problemin tuaj arsimor lidhur me detyrën tuaj të shtëpisë ose punimin seminarik dhe pritni ofertën më të mirë për zgjidhjen e tij nga komoditeti i shtëpisë tuaj.
 • Orë private në klasë virtuale - Përdorni teknologjinë tonë më të fundit që ofron mjete unike për tejkalimin e mangësive në arsim. Me ndihmën e klasës tonë virtuale mund të mësoni me profesor në të gjallë. Cakto orë private nga matematika, fizika, kimia, gjuha angleze etj.
 • Kursimi i kohës - E shkurtoni kohën e duhur për udhëtim deri tek vendi i mbajtjes së orës private.
 • Kursimi i parave - Në tërësi mënjanohen harxhimet për transport.
 • Komoditet - Orë private nga komoditeti i shtëpisë tuaj. Ju jeni plotësisht të relaksuar fizikisht dhe mentalisht gjatë mbajtjes së orëve.
 • Kvaliteti - Selektimi jonë intern i tutorëve dhe sistemi i vendosur i rangimit dhe komentimit të shërbimeve ju mundëson transparencë të kvalietit të tutorëve. Çdo tutor ka notë prej 1 deri në 5 (yje) e cila paraqet pasqyrë për suksesin e tij në realizimin (prezantimin) e orëve private.
 • Orari - Përzgjidhni tutorin dhe mbani orë në kohën që juve ju përgjigjet. Platforma jonë është e hapur 24/7.
 • Siguria - Financat tuaja gjatë pagesës për shërbimet tona rezervohen në platformën tonë dhe tutorët nuk paguhen deri sa me sukses të mbarojë ora .
Regjistrimi është falas. Çdo tutor më profil në platformën tonë ofron çmim të ndryshëm për shërbimin e dhënë. Disa janë më të shtrenjta, ndërsa disa më të lira.
Për të shfrytëzuar shërbimet e klasës tonë virtuale duhet të instaloni vetëm shtesën (extension) për screen sharing.
Në desktop ose lap -top, mund të përdoren Google Chrome, Opera dhe Mozilla Firefox, ndërsa në tablet vetëm Chrome dhe Mozilla Firefox. Klasa jonë virtuele për momentin është kompatibile vetëm me Google Chrome. Ora mund të mbahet vetëm nëse keni Google Chrome si shfletues tuajin.
Duhet të keni internet të shpejtë, Kompjutori juaj duhet të jetë më i ri dhe të kënaq performancat minimale :
 • Procesor(CPU) - Bërthamë të dyfishtë(Dual core) në 2.2Ghz
 • Memorje(RAM) - 4GB
 • Internet - minimum Download 1024 Kbps и Upload 512 Kbps kushtuar orës. Kjo do të thotë që deri sa të zgjasë ora , është e dëshirueshme të çkyqen aplikacionet tjera që e përdorin Upload/Download. (kontrollo)
 • Mikrofon
Për orë më kvalitative është e dëshirueshme që të keni kamerë, por jo edhe patjetër.
Që të mund t'i shfrytëzoni shërbimet tona duhet që të pranoni kushtet tona të përdorimit dhe të regjistroni një profil falas. Regjistrimi ju merr vetëm disa minuta dhe ju mundëson qasje të plotë deri tek platforma jonë.
Nëse nuk të kujtohet fjalëkalimi kliko në linkun keni harruar fjalëkalimin i cili gjendet nën butonin për paralajmërim.Do të dërgojmë instrukcionet në email - in tuaj, gjegjësisht direkt në email adresën tuaj të regjistruar. Kontrolloni postën tuaj elektronike dhe kliko në linkun për ndryshim të fjalëkalimit ku do të mundeni të ndryshoni fjalëkalimin tuaj.
 • Krijo PROFIL falas.
 • Gjej tutor me ndihmën e filtrave të dhënë.
 • Kontrollo orarin dhe çmimin të tutorit të zgjedhur dhe nëse ju përshtatet, dërgoni një mesazh që dëshironi të caktoni orë individuale me të ku do të përcaktoni datën, kohën dhe kushtet për orën.
 • Pasi të bëni marrëveshjen për detajet për orën individuale, tutori do t'ju dërgojëftesë për atë orë.
 • Pranoni dhe paguani ftesën para se të skadojë koha e caktuar për aprovim dhe hyni në klasën tonë virtuale ku tutori (mësuesi) ju pret që të filloni me orën. Nëse skadon (kalon) koha e dhënë për pëlqim, ftesa fshihet dhe duhet të përsëritet përsëri procesi i caktimit.
 • Pasi që të mbarojë ora automatikisht do të jesh i orientuar në faqen ku mund të shikosh detajet për atë orë dhe të leni vlerësimin për tutorin.
Komunikimi në tërësi bëhet nëpërmjet internet sistemit tonë të mesazheve.
 • Nëse ende nuk jeni regjistruar Plotësoni formularin me sqarim të detajizuar të problemit dhe kohës për parashtrimin e tij në platformë.
 • Që të mund ta parashtroni problemin patjetër paraprakisht të regjistroheni në platformë.
 • Pas regjistrimit problemi do të shfaqet deri tek tutorët relevant.
 • Nëse jeni i regjistruar fillimisht hyr dhe shfaqni problemin nga profili juaj, e pastaj automatikisht problemi do të dërgohet deri tek tutorët relevant.
 • Para skadimit të kohës së caktuar nga ju do të duhej të merrnit disa oferta nga tutorë me çmim dhe kohë për të cilën mund zgjidhin problemin e dhënë.
 • E zgjidhni dhe e pagoni ofertën më të volitshme sipas juve. Pritni zgjidhje nga ana e tutorit në kohën e dhënë në ofertë.
 • Nëse koha e dhënë për zgjidhje në ofertë ka kaluar, ju keni të drejtë të kundërshtoni ofertën në mënyrë që mosmarrëveshja të zgjidhet automatikisht në favorin tuaj dhe paratë e paguara do t'ju kthehen.
 • Kur të merrni zgjidhjen, mundeni, nëse është në rregull të miratoni ose nëse nuk është në rregull , të kërkoni zgjidhje të re me dërgim të mesazhit deri tek tutori.
 • Nëse e miratoni zgjidhjen, problemi është zgjidhur dhe mund të leni vlerësimin tuaj për zgjidhjen e ofruar nga tutori.
 • Nëse e kundërshtoni zgjidhjen, administrata e TeachHoot do të duhet të intervenojë për zgjidhjen e kundërshtimit. Koha për zgjidhjen e kundërshtimit mund të zgjasë. Prandaj ju këshillojmë, të provoni ta zgjidhni në mënyrë interne me tutorin. Nëse kundërshtimi është zgjidhur në favorin tuaj paratë e paguara do t'ju kthehen.
 • Pagesa (Abonimi) bëhet me kartelë (Visa, Mastercard) kreditore ose debitore, nëpërmjet sistemit për pagesë elektronike, organizuar nga HALKBANK-SHKUP.
 • Shikoni videon për si të caktoni onlajn orë private ndërmjet 2:15 - 2:30 minuta, ku është e sqaruar mënyra e pagesës.