Caktoni onlajn orë private me tutor live!

teachhoot company logo

Përmirësoni dituritë tuaja

{ mësoni me profesor cilësor nga matematika, fizikë, programim, gjuhë të huaja... }

Ju duhet ndihmë për detyrën e shtëpisë ose dëshironi të mësoni diçka të re?

regjistrohu në TEACHHOOT! Gjeni tutorin e dëshiruar dhe konektohu ( lidhu ) me të

filloni me onlajn një ndaj një ligjeratë ose merrni përgjigje të shpejtë për problemin tuaj të publikuar

merrni zgjidhje të shpejtë për detyrën e publikuar

A keni pengesa në zgjidhjen e detyrës së shtëpisë nga matematika ose vështirësi në përpunimin e punimit tuaj seminarik nga fizika? Keni nevojë për zgjidhje të shpejtë dhe të saktë? E tëra që duhet ta bësh është që të plotësoni onlajn formularin tonë ku do ti shënoni të gjitha vështirësitë për zgjidhjen e problemit të caktuar. Pas publikimit të tij sistemi jonë shumë shpejt do të ju konektojë me tutorin më të përshtatshëm i cili do të zgjidh problemin me çmimin më të volitshëm dhe në afat më të shpejtë kohorë.

Merrni zgjidhje të shpejtë

ose gjeni tutor dhe caktoni onlajn orë private live

Nëse dëshironi të mësoni diç më tepër për ndonjë lëndë të caktuar ose problematikë shkencore dhe të përmirësoni notën tuaj dhe dituri, platform jonë arsimore ofron zgjidhje të thjeshtë nëpërmjet përzgjedhjes së madhe të onlajn ligjëruesve nga lëndë të ndryshme ku në mënyrën më të lehtë dhe shpejt mund të gjeni tutor përkatës sipas kategorisë, çmimit dhe rejtingut që janë më kompatibil me kërkesën tuaj. Pastaj mund të caktoni orë private nga matematika, lëndët maqinerike, fizikë, kimi, gjuhë angleze etj., në kohë të dëshiruar në onlajn klasën tonë virtuale.

Caktoni onlajn orë private

Përse të bëheni onlajn tutor?

 • mundësi për ekstra fitim
 • ndihmë gjatë promovimit dhe dukshmëri më e madhe në tregun e arsimimit
 • mundësi për shërbim më të madh të tregut me eliminim të barierave teritoriale
 • liri individuale në: përpilimin e programës, vendosjes së orarit dhe çmimeve për onlajn orë private
 • kursim i parave dhe kohës me eliminimin e nevojës të udhëtohet deri tek shtëpia e nxënësit
 • ligjëroni në sigurinë dhe komoditetin e shtëpisë tuaj ose cilido tjetër lokacion ku ka qasje interneti

regjistrohu si tutor

Përse të mësoni onlajn?

 • kursim në para dhe në kohë për shkak të eliminimit të nevojës së udhëtimit deri tek shtëpia e tutorit
 • përzgjedhja e profesorëve me përvojë në lëmitë nga më të ndryshmet të arsimit të mesëm dhe të lartë
 • mënyrë e lehtë dhe e shpejtë për të gjetur tutor cilësor nga një lëndë e veçantë
 • caktoni orë individuale dhe mësoni në sigurinë dhe komoditetin e shtëpisë tuaj, në kohë që është sipas zgjidhjes tuaj
 • qasshmëri deri tek teknologjia më e fundit për ndihmë gjatë të mësuarit

regjistrohu si nxënës